OVER O O G S T

O O G S T is een project van Lori Horsten, een Kempense sociaal werker, wildplukker, fermentista, moestuinierster, zuurdesembakker, kok en herboriste. 

O O G S T wil mensen inspireren, door het aanleren van andere kook- en bewaartechnieken en het aanreiken van ecologische alternatieven voor vele supermarktproducten

O O G S T wil mensen doen nadenken, nadenken over een meer duurzame samenleving, over het gebruik van duurzame lokale producten en de impact daarvan. Op deze manier wil O O G S T mensen weer dichter bij elkaar brengen en bewust maken van het gebruik van ecologische alternatieven.

O O G S T wil mensen enthousiasmeren en stimuleren om zelf aan de slag te gaan door zelf voedsel te kweken, lokaal seizoensgebonden voedsel te gebruiken en ook andere mensen stimuleren en enthousiast maken om dit ook te doen.

O O G S T wil mensen samenbrengen, letterlijk samen rond de tafel.